“Monsterregn” i Danmark v/Karen Westerbye-Juhl, Torben Weiss Garne og Michael Scharling


Medlemmerne indbydes til det kommende arrangement den 5. oktober 2010, som afholdes hos Forsikring & Pension, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, hvor formand, cand. jur. Karen Westerbye-Juhl fra Stormrådet, underdirektør Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension og klimatolog Michael Scharling fra DMI, holder foredrag om “Monsterregn” i Danmark.

Underdirektør Torben Weiss Garne vil introducere programmet, og herefter vil klimatolog Michael Scharling komme med indlægget “Hvordan er det nu lige med regnen”.

Stormrådets formand Karen Westerbye-Juhl, som er tidligere direktør i Skov- og Naturstyrelsen, vil efterfølgende forklare om rådets ordning.

Stormrådet har primært med oversvømmelser fra højvande i havet at gøre, og er en offentlig ordning, som i øvrigt er ændret ved en lovgivning fra forsommeren, der er ved at træde i kraft. Som noget nyt er oversvømmelser fra indre vandveje, der skyldes meget og langvarig nedbør, med i ordningen – men der regnes med få skader over tid. Der er dog nok allerede nogle nu efter sensommerens store nedbørsmængder.

Nedbørsskader er som bekendt ellers noget, der som udgangspunkt hører hjemme i indbo- og ejendomsforsikringernes skybrudsdækninger. Det er de skader, der i år er større end nogensinde – i omegnen af en milliard i 2010 mod det samme i årene 2006 og 2007 lagt sammen.

Endelig vil underdirektør Torben Weiss Garne fortælle om de forskellige forhold set fra en forsikringsretlig vinkel, herunder gennemgå de forskellige forhold i indbo- og ejendomsforsikringernes skybrudsdækninger.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg