Nyheder fra “Down under” – eksplosiv udvikling i erstatningsretten og relaterede katastrofer


Medlemmerne indbydes til selskabets ordinære generalforsamling samt næste arrangement, der afholdes torsdag den 5. maj 2011 kl. 16.30 hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Programmet er som følger:

16.30 – 17.00
Plesner byder på sandwich og drikkevarer.

17.00 – 17.15
GENERALFORSAMLING
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag.
8. Eventuelt

Herefter vil der blive holdt indlæg “Nyheder fra Down under – eksplosiv udvikling i erstatningsretten og relaterede katastrofer”.

Præsidenten for The International Association for Insurance Law (AIDA), advokat Michael Gill fra DLA Phillips Fox Lawyers i Sydney, Australien, vil fortælle om reform af erstatningsretten i Australien. Advokat Michael Gill vil komme ind på, hvordan den australske forsikringsbranche takler oversvømmelseskatastrofen i Australien. Er skaderne dækket; er der dækningsundtagelser; vil regeringen træde ind og kompensere for tab i forbindelse med oversvømmelserne etc.

Michael Gill vil også komme med et par bemærkninger omkring problemerne med atomkatastrofen i Japan, og hvilken indflydelse dette kan have for den australske forsikringsbranche i relation til det japanske marked.

Michael Gill vil derudover fortælle ganske kort om målet for hans præsidentskab i verdensorganisationen AIDA.

Derefter vil advokat Søren Vagner Nielsen fra Plesner komme med et par bemærkninger om den australske reform af erstatningsretten set fra et dansk synspunkt.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg