Ordinær generalforsamling 2016 samt medlemsmøde


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde, der afholdes

 

Tirsdag den 31. maj 2016 hos

 

Bech-Bruun

Langelinie Alle 35

2100 København Ø

 

Kl. 16.30 Bech-Bruun byder på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 Generalforsamling

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af forslag
  8. Eventuelt

 

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

 

Herefter vil højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen som formand for Ankenævnet og Steen Ragn fra SB Aktuar holde foredrag om henholdsvis

 

“Bedre information til Kunden”

 

og

 

“Kan sproget i forsikring og pension skrives, så kunden forstår meningen?”

 

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen vil blandt andet komme ind på kommunikation mere generelt, da det er Ankenævnets erfaring, at sproget faktisk ikke kommer i første række i forhold til at sikre, at brugerne forstår meningen. Hun vil forelægge eksempler på, hvad sproget kan gøre /ikke gøre.

 

Steen Ragn vil tage fat i nogle af de velkendte forsikringsord, som lægfolk har svært ved at forstå, for eksempel police, fripolice, præmie, bonus, dækning, medlem, hvilende medlemskab etc. og diskutere, hvorfor man (stadig) bruger disse udtryk? Tvinger de tekniske grundlag (hvor udtrykkene findes) selskaberne til at genbruge dem i vilkårene? Og kan meningen udtrykkes klarere?

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Bech-Bruun har et begrænset antal parkeringspladser til rådighed, men det er muligt at parkere på Langelinie Allé mod betaling.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 27. maj 2016.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg