Ordinær generalforsamling og medlemsmøde om forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontrakt


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde, der afholdes

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.00 hos

Plesner

Amerika Plads 37

2100 København Ø

Kl. 16.00 – 16.30 bydes der på sandwich og drikkevarer

Kl. 16.30 Generalforsamling

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent for personlige medlemmer forhøjet fra kr. 100,00 til kr. 200,00
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Følgende er på valg: Michael Wiisbye – genopstiller, Dorthe Bundgaard – genopstiller ikke, Anne Christina Skjønnemand – genopstiller ikke og Marianne Højgaard Pedersen – genopstiller ikke.
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af forslag
  8. Eventuelt

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

Kl. 16.45 vil professor, dr.jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet, holde oplæg om forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontrakt, herunder om erstatning for almindelig formueskade og om de såkaldte “direkte krav” (også kaldet springende regres)

Oplægget vil vare ca. 1 time og 15 minutter

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at stille spørgsmål til Torsten Iversens oplæg.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15.

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel sker ved Dampfærgevej nr. 33.

Når du kommer op i vores lobby, bedes du oplyse dit registreringsnummer – så registrerer Plesner dig som gæst og betaler naturligvis for din parkering.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 3. maj 2019.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg