Ordinær generalforsamling og medlemsmøde om god skik


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde om

God skik,

der afholdes

Mandag den 22. maj 2023 kl. 15.30 hos

Finanstilsynet (i deres nye domicil)
Strandgade 29
1401 København K

Kl. 15.30 Generalforsamling

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Følgende er på valg: Torben Weiss Garne – genopstiller, Andreas Bloch Ehlers – genopstiller og Helen Kobæk – genopstiller ikke)
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

Kl. 15.45 – 16.45 – God skik – med fokus på konkret forbrugerklager ved Kim Sparlund, Direktør for Ankenævnet for Forsikring

Kl. 16.45 – 17.00 – Pause – Finanstilsynet byder på drikkevarer og snacks

Kl. 17.00 – 18.00 POG og god skik – med fokus på produktudbuddet og kollektive ordninger ved Louise Meyer Kierkegaard, Chefkonsulent i Finanstilsynet

Efter indlæggene får deltagerne lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål hertil.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

Der er begrænset mulighed for parkering, se kort over parkeringspladserne, https://aida-dk.dk/wp-content/uploads/2023/04/Parkering-scaled.jpg

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldings-fristen er den 17. maj 2023.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Arrangementet er nu overtegnet. Hvis du er interesseret i at komme på en venteliste, bedes du venligst kontakte AIDA
Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg