Ordinær generalforsamling og medlemsmøde om kausalitet i personskadeerstatningsretten


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde, der afholdes

 

Onsdag den 16. maj 2018 hos

 

Plesner

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 

Kl. 16.00 Generalforsamling

 

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af forslag
  8. Eventuelt

 

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

 

Kl. 16.15 vil lektor Andreas Bloch Ehlers, Københavns Universitet, holde oplæg om

“Kausalitet i personskadeerstatningsretten – nye teoretiske indfaldsvinkler med praktisk relevans for forsikringsbranchen”

 

Andreas Bloch Ehlers forsvarede i 2017 sin doktorafhandling om ”Kausalitet i personskadeerstatningsretten”, der udkom på Karnov Group samme år. Andreas Bloch Ehlers vil redegøre for afhandlingens hovedpunkter.

 

Oplægget vil vare ca. 1 time og 30 minutter.

 

Der vil midtvejs være en pause på 20 minutter, hvor der serveres sandwich og sodavand.

 

Herefter vil deltagerne få lejlighed til at stille spørgsmål til Andreas Bloch Ehlers oplæg.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørsel sker ved Dampfærgevej nr. 33.

 

Når du kommer op i vores lobby, bedes du oplyse dit registreringsnummer – så registrerer Plesner dig som gæst og betaler naturligvis for din parkering.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 14. maj 2018.

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg