Ordinær generalforsamling og medlemsmøde om ligebehandlingslovgivningen i forsikringsretligt perspektiv


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde om

Ligebehandlingslovgivningen i forsikringsretligt perspektiv,

der afholdes

Onsdag den 20. april 2022 kl. 15.30 hos

Forsikring og Pension
Philip Heymans Alle 1
2900 Hellerup

Kl. 15.30 Generalforsamling

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Følgende er på valg: Michael Wiisbye – genopstiller, Anne Mette Kirkegaard – genopstiller og Jens Kruse Mikkelsen – genopstiller)
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

Kl. 15.45 – 17.00 – Landsdommer og formand for Ligebehandlingsnævnet Annette Dam Ryt-Hansen og chefkonsulent Anne Louise Bødker Petersen fra Ligebehandlingsnævnets sekretariat

Kl. 17.00 – 17.15 – Pause – Forsikring og Pension byder på drikkevarer og snacks

Kl. 17.15 – 17.45 – Thomas Brenøe, Vicedirektør hos Forsikring & Pension

De tre indlægsholdere vil holde foredrag om:
• Ligebehandlingsnævnets praksis i relation til lovgivningens centrale begreber såsom handicappet, direkte diskrimination og indirekte diskrimination samt undtagelser til forbuddet mod
diskrimination (forskelsbehandlingen er objektivt begrundet i et sagligt formål, er nødvendig for at opnå formålet, og der er et rimeligt forhold mellem det ønskede mål og for-
skelsbehandlingen)
• Ligebehandlingsnævnets praksis i relation til blandt andet forsikringssager
• Forsikringsretlige udfordringer i forhold til ligebehandlingslovgivningen
• Branchens erfaringer fra graviditetssagerne og branchens syn på mulige problemstillinger i forhold til ligebehandling af handicappede i relation til forsikrings- og pensionsområdet

Efter indlæggene får deltagerne lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål hertil.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.00.

Hos Forsikring & Pension er der parkering i P-kælderene. Der er betalingsautomater i K1 og K2, hvor du registrerer din parkering, når du ankommer. Du skal indtaste registreringsnummer i betalingsautomaten ved køb af timeparkering. Den første time parkerer du gratis. Herefter er prisen 8 kr. pr. påbegyndt time i tidsrummet 17-20.

Du kan slippe for at benytte automaten ved at anvende apps fra Mobilparkering eller Easypark med områdekode 3550.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/ og efter først-til-mølle-princippet, idet jeg bemærker, at der er plads til 65 deltagere. Tilmeldingsfristen er den 18. april 2022.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg