Ordinær generalforsamling og medlemsmøde om mikrotarifering, andre nye prismodeller og EIOPAs syn på differential pricing


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling og medlemsmøde om

MIKROTARIFERING OG ANDRE NYE PRISMODELLER

der afholdes

Mandag den 13. maj 2024 kl. 16.00 hos

Forsikring og Pension
Philip Heymans Alle 1
2900 Hellerup

Kl. 16.00 – 16.15 Generalforsamling

Dagsorden er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent (Foreslås uændret)
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Følgende er på valg: Kim Sparlund – genopstiller, Charlotte Hasseriis Iversen – genopstiller og Rikke-Louise Ørum Petersen – genopstiller)
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt
Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

Kl. 16.15 – 17.00 – Direktør Thomas Brenøe, Forsikring og Pension, vil holde oplæg om di-lemmaer i forsikring ved brug af data, herunder mikrotarifering

Kl. 17.00 – 17.15 Pause med forplejning

Kl. 17.15 – 18.00 Senior Expert on Financial Innovation Julian Arevalo fra den europæiske tilsynsmyndighed, EIOPA, vil tale om EIOPAs syn på differential pricing

Der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer undervejs.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15.

Hos Forsikring og Pension kan der parkeres i P-kælderen. Der er betalingsautomater i K1 og K2, hvor du registrerer din parkering, når du ankommer. Du skal indtaste registreringsnummer i betalingsautomaten ved køb af timeparkering. Den første time parkerer du gratis. Herefter er prisen kr. 8,00 pr. påbegyndt time i tidsrummet kl. 17-20.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside. Tilmeldingsfristen er onsdag den 8. maj 2024 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg