Ordinær generalforsamling samt medlemsmøde


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt næste arrangement, der afholdes

Torsdag den 22. maj 2014, kl. 16.30 hos

Forsikring & Pension

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

 

Kl. 16.30 Forsikring & Pension byder på sandwich og drikkevarer

Kl. 17.00 Generalforsamling

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag

8. Eventuelt

 

Herefter vil advokat Michael S. Wiisbye holde et foredrag under titlen:

Udfordringerne ved driften af et meget lille forsikringsselskab som Dansk Jagtfor-sikring samt illustrative pluk fra en righoldig skadespraksis.

Efter foredraget vil der være lejlighed til at debattere.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.15 – 18.30.

Gæster til Forsikring & Pension kan parkere i parkeringskælder under Forsikring & Pensions domicil. Der er nedkørsel til en parkeringskælder mellem Forsikring & Pension og Saxo Bank. Kør ned ad rampen til kælderniveau 1 (K1) – hold til højre på nedkørselsrampen. I kælderen holder du til venstre og kører til den fjerneste ende og parkerer ved den hvide dør, hvor der står “Forsikring & Pension”. Husk P-afgift. Første time er gratis, herefter 16 kr. i timen indtil kl. 21. Cykler kan parkeres i cykelstativet ud for hovedindgangen.

 

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg