Ordinær generalforsamling samt medlemsmøde


Medlemmerne indbydes hermed til selskabets ordinære generalforsamling samt medlemsmøde, der afholdes

 

Tirsdag den 19. maj 2015, kl. 16.30 hos

 

Plesner Advokatfirma

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 

Kl. 16.30 Plesner byder på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 Generalforsamling

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af forslag
  8. Eventuelt

 

Der er ikke forslag til behandling under punkt 7.

 

Herefter vil advokat Christina Neugebauer fra Jensen|Neugebauer og advokat Søren Vagner Nielsen fra Plesner holde foredrag om

 

Forældelse og personskade. Ikke kun i forbindelse med arbejdsskader, men også i forbindelse med EAL-krav, erhvervsevnetabsforsikringer, ulykkesforsikringer m.v.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørslen sker fra Dampfærgevej. Ved indkørslen til parkeringskælderen trækkes en P-billet i indkørselsautomaten. P-billetten medbringes til receptionen i Plesners lobby, der stempler billetten til brug ved udkørsel. Ved udkørsel indsættes den stemplede P-billet.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 17. maj 2015.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg