Rådgivningsansvar (og det der ligner) i pensionsforhold v/Henning Jønsson


Medlemmerne indbydes til næste arrangement som afholdes torsdag den 8. april 2010 hos AP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø, hvor direktør, cand. jur. Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, vil holde foredrag om “Rådgivningsansvar (og det der ligner) i pensionsforhold”.

Direktør, cand. jur. Henning Jønsson vil gennemgå ankenævnspraksis og enkelte domme på området.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg