Retlige og forsikringstekniske problemer i moderne reassurance


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement, der afholdes

 

Torsdag den 7. november 2013, kl. 16.30 hos

 

Horten Advokatpartnerselskab

Philip Heymans Allé 7

2900 Hellerup

 

Kl. 16.30 Horten byder på sandwich og drikkevarer

 

Kl. 17.00 vil advokat Niels Schiersing, Horten, holde foredrag om

 

RETLIGE OG FORSIKRINGSTEKNISKE PROBLEMER I MODERNE REASSURANCE.

 

Niels Schiersing vil tage udgangspunkt i sin nye bog om reassurance, og han vil bl.a. komme med en redegørelse for det endelige udfald af retssagerne omkring angrebet på World Trade Center herunder især spørgsmålet om, hvorvidt der forelå en eller to skadesbegivenheder.

 

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.00-18.15.

 

Gæster til Horten kan parkere i parkeringskælder mod egenbetaling. Adgang fra Philip Heymans Allé ud for Saxo Bank. Betalingsautomat i niveau -1.

 

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg