Retshjælpsforsikringer – en hjælpende hånd eller endnu en kamp i kampen om at få ret?


Medlemmerne indbydes hermed til næste arrangement om

RETSHJÆLPSFORSIKRINGEREN – EN HJÆLPENDE HÅND ELLER ENDNU EN  KAMP I KAMPEN OM AT FÅ RET?

Arrangementet afholdes torsdag den 21. november 2019 kl. 16.30 hos

Forsikring og Pension

Philip Heymans Alle 1

2900 Hellerup

Kl. 16.30 byder Forsikring og Pension på drikkevarer, frugt og lidt til den søde tand.

Kl. 17.00 vil advokat Michael Wiisbye, fagkonsulent Line Stokholm, Alm. Brand, advokat Karsten Høj og underdirektør Torben Weiss Garne, F&P, holde indlæg.

Indlæggene vil blandt andet komme ind på retshjælpsforsikringens historie, retshjælpsforsikring i forskellige typer forsikringer og faktisk retshjælpsdækning, herunder dækning af eksempelvis AES’ gebyrer, samt udenretligt syn og skøn.

Der vil være fokus på, om den nugældende retshjælpsforsikringsordning i rimeligt omfang er fyldestgørende, eller om der i visse situationer er problemer med tilstrækkelig dækning. Som eksempel kan nævnes, at klageadgang til et ankenævn som udgangspunkt skal benyttes før, en forbruger kan opnå retshjælp. Dette kan give problemer i relation til dækning af omkostninger til udenretligt syn og skøn. Ligeledes kan de stigende gebyrer hos AES betyde, at der ikke indhentes de fornødne vurderinger. Dækningsomfang samt spørgsmålet, om dækningsbeløbene er tilstrækkelige, vil også blive sat til drøftelse.

Der vil også blive set på, hvad løsningen på sådanne problemer kan være – eksempelvis om ”fritstående retshjælpsordninger”, som ikke er knyttet til et andet forsikringsprodukt, bør udbydes.

Deltagerne får lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til indlæggene.

Arrangementet forventes afsluttet omkring kl. 18.30.

Hos Forsikring & Pension er der parkering i P-kælderene. Der er betalingsautomater i K1 og K2, hvor du registrerer din parkering, når du ankommer. Du skal indtaste registreringsnummer i betalingsautomaten ved køb af timeparkering. Den første time parkerer du gratis. Herefter er prisen 8 kr. pr. påbegyndt time i tidsrummet 17-20.

Du kan slippe for at benytte automaten ved at anvende apps fra Mobilparkering eller Easypark med områdekode 3550.

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 18. november 2019.

Med venlig hilsen

Torben Bondrop

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg