Retsplejereformens forskellige dele og disses betydning generelt og på retshjælpsforsikringsområdet v/Jakob Thyssen Valerius


Kontorchef Jakob Thyssen Valerius fra Forsikring & Pension vil holde foredrag om retsplejereformens forskellige dele og disses betydning generelt og på retshjælpsforsikringsområdet.

Arrangementet afholdes hos Forsikring & Pension, Amaliegade 10, 1256 København K.

Jakob Thyssen Valerius vil gennemgå og forklare ændringerne i retsplejeloven, herunder retsplejereformens betydning for forsikring for så vidt angår de regler, der er på vej om småsagsproces, retshjælp, fri proces m.v.

Endvidere vil Jakob Thyssen Valerius særligt se på konsekvenserne for retshjælpsforsikringen.

Endelig vil advokatudvalgets betænkning (http://www.jm.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=75858) om reform af retsplejeloven blive inddraget.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg