Seminar om Grænsen mellem retssikkerhed og retshåndhævelse ved privates efterforskning


Medlemmerne af

 

Dansk Forening for Forsikringsret (AIDA DK)

og

Dansk Forum for IT-ret

 

indbydes hermed til seminar om

 

Grænsen mellem retssikkerhed og retshåndhævelse ved privates efterforskning

 

onsdag den 30. marts 2016, kl. 15.00 hos

 

Plesner Advokatfirma

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 

Program:

 

Kl. 15.00-15.45      Oplæg om de tekniske muligheder og begrænsninger ved kontorchef i Forsikring & Pension, Arne Knippel, og direktør for Certa og forhenværende chef for PET, Jakob Scharff.

 

Kl. 15.45-16.10      De gældende regler i persondataloven og i den nyligt vedtagne persondataforordning ved kontorchef, Jakob Lundsager, Databeskyttelseskontoret, Justitsministeriet.

 

Kl. 16.10-16.40      Pause med sandwich, vin, øl og vand

 

Kl. 16.40-17.05      Strafferetlige grænsedragninger ved professor, lic.jur. Jørn Vestergaard, Københavns Universitet.

 

Kl. 17.05-17.50      Er retsstillingen tilfredsstillende?

 

Paneldiskussion under deltagelse af underdirektør i Forsikring og Pension Hans Reymann-Carlsen, advokat Jesper Ravn, direktør for tænketanken, Justitia, Jacob Mchangama, og vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe. Ordstyrer: professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen.

 

Arrangementet slutter cirka kl. 18.00.

 

Ved deltagelse i hele arrangementet uddeles deltagerbevis svarende til tre kursuslektioner.

 

Kursusmateriale vil blive lagt op på AIDA’s hjemmeside, efterhånden som det modtages.

 

Som deltager i arrangementet kan parkering frit ske i Plesners parkeringskælder “Amerika Plads Nord”, der er placeret ved Kobbertårnet. Indkørslen sker fra Dampfærgevej. Ved indkørslen til parkeringskælderen trækkes en P-billet i indkørselsautomaten. P-billetten medbringes til receptionen i Plesners lobby, der stempler billetten til brug ved udkørsel. Ved udkørsel indsættes den stemplede P-billet. Der er frit valg af P-plads i kælderen.

 

Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside, http://aida-dk.dk/arrangementer/. Tilmeldingsfristen er den 22. marts 2016.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Torben Bondrop                                        Henrik Mansfeldt Witt

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg