Solvens I + II, Vigtige brikker for Corporate Gorvenance og Compliance v/Per Plougmand Bærtelsen og Lars Jørgensen


Medlemmerne inviteres til arrangement den 9. april 2008 hos TrygVesta Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, hvor kontorchef Per Plougmand Bærtelsen, Finanstilsynet, og Head of Regulatory, Risk & Compliance Lars Jørgensen, Codan Forsikring, vil holde foredrag om “Solvens I, Individuelt Solvensbehov, Solvens II – Vigtige brikker for Corporate Gorvenance og Compliance – Hvor er vi? Og hvor skal vi hen?”

Igennem mange år har det været en almen opfattelse, at det nuværende solvenssystem (Solvens I) ikke har været tilstrækkeligt til at reflektere selskabernes reelle risikoprofil. Siden 2001 har tilsynene i Europa arbejdet på at komme frem med anbefalinger til reviderede solvenssystemer i EU.

I juli 2007 udsendte EU-Kommissionen et forslag til det såkaldte Solvens II direktiv. Forslaget er et principbaseret rammedirektiv udarbejdet efter Lamfalussy-proceduren. Formålet med forslaget er at give forsikringstagerne større sikkerhed ved at lade kapitalkravene afspejle de faktiske risici, som forsikringsselskaberne er udsat for.

I sommeren 2007 introducerede Finanstilsynet reglerne om Individuelt Solvensbehov. Disse regler kan anses som en dansk forløber til Solvens II.

Oplægget vil blandt andet dække følgende områder:

1.
Solvens I – svagheder og ulemper ved Solvens I-systemet.

2.
Individuelt Solvensbehov (governance, risk management og kapitalkrav) – hvordan giver det værdi for selskaberne og hvad er Finanstilsynets forventninger.

3.
Solvens II – hvor er forslaget i processen, hvad er de væsentligste ændringer og hvad forventes effekten at blive for sektoren.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg