Forsikringssvindel


12. marts 2013 – Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen holder et oplæg om forsikringssvindel, som årligt koster selskaberne milliarder af kroner, men relativt sjældent efterforskes af politiet. Derfor må selskaberne ofte selv tage affære. Hermed opstår en række retlige og etiske spørgsmål, bl.a. om hvor tæt man kan efterforske i forsikringskundens privatsfære, og hvordan man skal forholde sig med de indhentede oplysninger. I sit foredrag vil professor Mads Bryde Andersen berøre disse spørgsmål i lyset af reglerne i straffeloven, persondataloven og lov om finansiel virksomhed.

Afsæt allerede nu datoen, hvis dette arrangement har din interesse.

Der vil senere komme email ud til alle medlemmer om, hvor arrangementet finder sted, tilmelding m.m. Men tilmelding på selskabets hjemmeside er endnu ikke mulig.

Copyright © Det Danske Selskab for Forsikringsret - design by Vintersborg